Velkommen til Gestalt Executive
De bedste resultater opnås gennem at være både strategisk og relationelt orienteret

Jeg er overordentlig glad i dag, for netop i dette øjeblik realiseres flere års forarbejde med at skabe et konsulent- og uddannelseshus, som har kapaciteten, visionerne, viljen, hjertet og modet til at udvikle fremtidens ledere og medarbejdere til fremtidens virksomheder og organisationer.

Nogle typer af virksomheder og organisationer har fokus på mål, processer, struktur, hierarki og klare kommandoveje. Andre har fokus på samarbejde, kultur, sammenhold, inklusion og konsensus.

Den første type benævner vi strategisk orienteret, og den anden type kalder vi for relationelt orienteret. Og så er der naturligvis alle de organisationer, der ligger et eller andet sted midt imellem de to hovedtyper.

Hos Gestalt Executive er vi af den klare overbevisning, at for at skabe de bedste resultater skal det strategiske og det relationelle gå hånd i hånd, men det er ikke altid let.

Hos Gestalt Executive har vi en række forskellige tilgange til, hvordan vi kan hjælpe virksomheder og organisationer til at blive en bedre udgave af sig selv:

ORGANISATIONSUDVIKLING

Vi kan sammen med ledelsen planlægge og facilitere en række interventioner som, integreret i dagligdagen, vil hjælpe virksomheden eller organisationen med at udvikle sig i den ønskede retning.

Her vil organisationsudviklere fra Gestalt Executive deltage i hverdagens arbejde og herigennem give input til udvikling i den ønskede retning.

UDDANNELSE

Vi kan uddanne ledere og medarbejdere til selv at kunne foretage organisationsudvikling, således at virksomheden eller organisationen selv kan håndtere og facilitere den ønskede udvikling.

Ofte vil en kombination af de to tilgange give det bedste og hurtigste resultat.

Gestalt Executive er et søsterselskab til Nordisk Gestalt Institut og er baseret på et Gestaltisk grundsyn. Se vores værdigrundlag her. Det betyder blandt andet, at vi mener, at ethvert menneske har ansvaret for sin egen udvikling, og at denne udvikling kun kan ske i relation til og kontakt med andre mennesker. Gestalt Executive er det første erhvervsorienterede konsulent- og uddannelses hus baseret på et Gestaltisk grundsyn i Danmark.

Nikolaj Bruun

CEO Gestalt Executive