Kaleidoskop

INDIVIDUELLE OR RELATIONELLE KOMPETENCER GIVER GENNEMSLAGSKRAFT

6-8 MÅNEDERS LEDERUDDANNELSE SOM UDBIKLER INDIVIDUELLE OG RELATIONELLE KOMPETENCER SAMT FORSTÅELSE AF GRUPPEDYNAMIKKER OG ORGANISATORISKE PRINCIPPER.