Har du blinde pletter i dit arbejdsliv?
forøg din indflydelse på mennesker og teams

Blinde pletter – dét har jeg da løbende!

Derfor fik jeg lyst til at blive mere bevidst om dem. De skulle under lup, så at sige, fordi jeg ønskede at blive mere klar på, hvad der egentlig er på spil i mine arbejdsrelationer, og om jeg selv kan gøre en forskel.

Har du oplevet at støde ind i de samme forhindringer i bestemte relationer, og sjældent i andre? Dér hvor du skal udføre et stykke arbejde i samarbejde med en kollega, men hvor der næsten altid opstår uoverensstemmelser mellem jer? De har det ovenikøbet med at vokse og kan blive næsten uoverskuelige. I de fleste andre af dine relationer med kollegerne går det langt mere smidigt.

Grundlæggende set er der noget, vi hver især ser og forstår hos kolleger og samarbejdspartnere, og der er noget, som næsten altid ryger under radaren; noget vi ikke er opmærksomme på. Derfor støder vi ind i de samme forhindringer igen og igen, og for at undgå denne situation, som vi hverken forstår eller kan navigere i, kommer vi til at tage afstand fra hinanden, i yderste konsekvens helt forlade en arbejdsrelation. Men vanskelighederne behøver ikke af den grund at forsvinde.

Kan en fisk se det vand, den svømmer i?

Det kan være hjælpsomt at invitere en neutral person med viden og erfaring i, hvordan relationer udvikles snarere end lukkes og afvikles, til at hjælpe. Med den rette ekspertise kan det nemlig være muligt at udvikle en arbejdsrelation og et arbejdssystem i stedet for blot at lukke ned for det. En revitaliseret arbejdsrelation kan ofte også bidrage yderligere til løsningen af kerneopgaven.

Ved du hvordan du påvirker andre mennesker?

Cape Cod Modellen© er en metode, som med få og effektfulde input kan sætte en udvikling i gang imellem to kolleger eller i teams. Processen er øjenåbnende, så du selv kan tage ansvar for dine arbejdsrelationer og for udviklingen af dem. Det gælder særligt opmærksomhed (awareness) på den effekt, du har på andre mennesker, og den effekt andre mennesker har på dig. Og hvordan du trives i et givent system.

Jeg har selv ladet mig efteruddanne i Cape Cop Modellen© på Gestalt International Study Centre i USA, en stor øjenåbner og meget lærerigt. Egentlig ikke kun i mine arbejdsrelationer men også i privatlivet. For mig at se repræsenterer Cape Cod Modellen© en helt livsfilosofi, og den viser sig løbende anvendelig i både privat- og arbejdsliv. Nikolaj Bruun (som sammen med mig er medejer af NGI Executive) og jeg fulgtes til Cape Cod i USA og gennemførte uddannelsen sammen. Det er essensen af det, du kan få på den workshop vi tilbyder til november, som er særligt velegnet til ledere, mellemledere, HR-chefer, organisationspsykologer, og andre der arbejder med ledelse og teams.

Vigtige begreber og teorier i Cape Cod Modellen©:

  • The Paradoxical Theory of Change: Først når du ved, hvem du er, kan du forandre dig – det gælder også i arbejdslivet
  • Raising Awareness: Her bliver du opmærksom på, hvad der foregår indeni dig – og imellem dig og en anden, og dig i et team
  • Trust Building: Hvordan opbygger du tillid til andre
  • How to be bold: Man kan godt være dristig og tage chancer på en ordentlig måde. Hvordan gør du det?
  • The Circle of Experience – en procesbeskrivelse: Fra behov, gennem bevidstgørelse til forløsning, handling og afslutning
  • The notion of Resistance: Om begrebet modstand i relationer
  • Self Regulation: Med selvregulering menes her at kunne skabe fodfæste i sig selv, også selvom situationer er svære
  • Choosing and Observing Intimate and Strategic Behavior: Her øver du dig i at finde værdien i og anvendelsen af nære personlige relationer og strategisk nødvendige skridt – hvornår vælge det ene og hvornår det andet

Cape Cod Modellen©

Træningsmodellen er udviklet gennem de sidste 20 år på Gestalt International Study Center (GISC) i Cape Cod i USA. Modellen er blevet til mellem Sonia Nevis, Joseph Zinker, Edwin Nevis, Penny Backmann og Joseph Mellnick. Senest er også Stuart Simon, Carol Brockmann og Sharona Halpern stødt til. De er fælles om at have base i Gestaltterapien; de ældste er endda trænet af grundlæggeren Frits Perls.

GISC kommer til Danmark til november hvor NGI Executive hoster en 4 dags workshop som er en introduktion til Cape Cod Modellen©. Læs mere om workshoppen her

Rikke