Organisationen

ESSENSEN I ORGANISATIONSUDVIKLING ER AT UDVIKLE ORGANISATIONER TIL AT BLIVE MERE EFFEKTIVE SYSTEMER MED FOKUS PÅ DE MENNSKER, DER DEFINERER SYSTEMET. DER BØR BÅDE VÆRE FOKUS PÅ MÅLET OG DET RELATIONELLE – OG PÅ MEDARBEJDERE SAMT LEDERE.

Ét team er velfungerende og leverer det ene solide resultat efter det andet. Et andet team synes at have mistet fokus på resultatet, og konflikter og utilfredshed er blevet hverdagskost. Er du nysgerrig på, hvad der kan være af forskelle på disse to teams, så læs videre her: Det er ikke muligt at forstå din organisation ordentligt, hvis du alene kigger på toppen af isbjerget. De menneskelige, relationelle og kulturelle aspekter er ofte skjulte og foregår under overfladen. Det kræver visdom, erfaring og mod at identificere, forstå og påvirke den måde, der arbejdes på.